فصلنامه بیومکانیک ورزشی- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/12/3 | 
فصلنامه بیومکانیک ورزشی
آدرس : همدان،شهرک مدنی، بلوار امام خمینی(ره)، بلوار پروفسور موسیوند، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، معاونت پژوهش و فناوری، دفتر مجلات علمی صندوق پستی: ۷ 

تلفن دفتر نشریه: ۰۸۱۳۴۴۹۴۰۴۲
وب سایت:http://biomechanics.iauh.ac.ir         
پست الکترونیک:sportbiomechanicsiauh.ac.irناشر:‌ نگاه‌مشرق‌میانه
تلفن ناشر: ۰۲۱۸۶۰۳۶۴۹۷، ۰۲۱۸۶۰۳۷۲۲۸
ایمیل ناشر: infonirp.ir
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه بیومکانیک ورزشی:
http://biomechanics.iauh.ac.ir/find.php?item=1.57.35.fa
برگشت به اصل مطلب