فصلنامه بیومکانیک ورزشی- درباره نشریه
نشریه تخصصی بیومکانیک ورزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
عنوان کامل مجله بیومکانیک ورزشی
ISSN 2476-4906
E- ISSN 2476-5937
وب‌سایت http://biomechanics.iauh.ac.ir
ایمیل sportbiomechanicsiauh.ac.ir
حوزه موضوعی نشریه بیومکانیک ورزشی
زبان نشریه فارسی به همراه چکیده و اطلاعات کتابشناختی انگلیسی
سال شروع انتشار تابستان ۱۳۹۴
دوره انتشار فصلنامه
نوع انتشار ادواری
صاحب امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
مدیر مسؤل دکتر مهدی مجلسی
سردبیر پروفسور نادر فرهپور
ناشر موسسه نگاه مشرق‌میانه
وضعیت انتشار فعال
شیوه داوری همترازخوانی دوسو پنهان
سیاست دسترسی و انتشار  دسترسی آزاد، Open Access 
قالب تمام متن مقالات  PDF & HTML
مجوز انتشار و حق مولف Creative Commons license CC-BY-NC
نرم‌افزار بررسی سرقت ادبی iThenticate, Samim Noor
هزینه داوری مقالات رایگان
اصول اخلاقی نشر اصول اخلاقی کمیته بین‌المللی اخلاق نشر و عضو کمیته بین‌المللی اخلاق نشر (COPE)
شناسه دیجیتالی مقالات DOI

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه بیومکانیک ورزشی:
http://biomechanics.iauh.ac.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب