دوره 9، شماره 3 - ( 9-1402 )                   جلد 9 شماره 3 صفحات 191-178 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Qeysari S F, Emamrezaii S, Eslamizad A, Qeysari S K. Comparison of External Focus Instructions Based on Mechanics and Performance in the Vertical jump: Examining the constrained action hypothesis. J Sport Biomech 2023; 9 (3) :178-191
URL: http://biomechanics.iauh.ac.ir/article-1-321-fa.html
قیصری سید فردین، امام رضایی سمیه، اسلامی زاد امینه، قیصری کمال. مقایسه اثر دستورالعمل‌های کانون توجه بیرونی مبتنی بر مکانیک و عملکرد در حرکت پرش عمودی: بررسی فرضیه عمل محدودشده. مجله بیومکانیک ورزشی. 1402; 9 (3) :178-191

URL: http://biomechanics.iauh.ac.ir/article-1-321-fa.html


1- گروه رفتار‌ حرکتی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
2- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه لرستان، تهران، ایران.
3- گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
4- گروه فیزیک، دانشکده فیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
چکیده:   (333 مشاهده)
هدف در بعضی موقعیت‌ها هدف یک مهارت اجرای صحیح آن است و در این حالت دستورالعمل‌های کانون توجه بیرونی باید مبتنی بر مکانیک صحیح اجرا باشد و دستورالعمل‌های کانون توجه بیرونی مبتنی بر عملکرد، تأثیر مثبتی بر روی مکانیک حرکت ندارد. هدف از این مطالعه مقایسه اثر دستورالعمل‌های کانون توجه بیرونی مبتنی بر عملکرد و مکانیک در حرکت پرش عمودی: بررسی فرضیه عمل محدودشده بود.
روش‌ها دوازده والیبالیست حرفه‌ای مرد به‌صورت داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. آزمودنی‌ها حرکت پرش عمودی را با تمام توان در دو وضعیت کانون توجه بیرونی (1- کانون توجه بیرونی مبتنی بر عملکرد 2- کانون توجه بیرونی مبتنی بر مکانیک) بر روی صفحه نیروسنج اجرا کردند. به‌منظور بررسی فعالیت الکتریکی عضله راست شکمی (RMS) از دستگاه الکترومایوگرافی که با دستگاه صفحه نیروسنج از نظر زمانی جفت شده بود، استفاده گردید. از داده‌های نیروی عکس‌العمل زمین بر اساس زمان توسط صفحه نیروسنج برای به دست آوردن فازهای زمانی مختلف پرش عمودی و محاسبه ارتفاع پرش استفاده شد.
یافته‌ها نتایج آزمون تی همبسته نشان داد که ارتفاع پرش در وضعیت کانون توجه بیرونی مبتنی بر عملکرد به‌طور معنی‌داری بیشتر از وضعیت کانون توجه بیرونی مبتنی بر مکانیک بود (0/001>P). همچنین کانون توجه بیرونی مبتنی بر مکانیک نسبت به کانون توجه بیرونی مبتنی بر عملکرد موجب افزایش معنی‌داری در فعالیت الکتریکی عضله راست شکمی در طول فاز کانسنتریک (0/001>P) شد؛ اما تفاوت معنی¬داری در فاز اکسنتریک فعالیت الکتریکی عضله راست شکمی بین کانون دو وضعیت مشاهده نشد (0/05>P).
نتیجه‌گیری دستورالعمل‌های کانون توجه بیرونی مبتنی بر عملکرد، موجب خودکاری بیشتر حرکت و بهبود عملکرد می‌گردد؛ اما برای بهبود مکانیک حرکت مفید نیست و باید بدین منظور از دستورالعمل‌های کانون توجه بیرونی مبتنی بر مکانیک حرکت استفاده شود.
متن کامل [PDF 1695 kb]   (147 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (188 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1402/10/17 | پذیرش: 1402/11/7 | انتشار: 1402/11/13

فهرست منابع
1. Wulf G, Zachry T, Granados C, Dufek JS. Increases in jump-and-reach height through an external focus of attention. International Journal of Sports Science & Coaching. 2007;2(3):275-84. https://doi.org/10.1260/174795407782233182 [DOI:10.1260/174795407782233173]
2. Linthorne NP. Analysis of standing vertical jumps using a force platform. American Journal of Physics. 2001;69(11):1198-204. [DOI:10.1119/1.1397460]
3. Wulf G. Attentional focus and motor learning: A review of 10 years of research. E-journal Bewegung und Training. 2007;1(2-3):1-11.
4. Wulf G. Attention and motor skill learning: Human Kinetics; 2007. [DOI:10.5040/9781492596844]
5. Qeysari F, Shahbazi M, Tahmasebi Boroujeni S, Sharifnejad A. The Effect of External and Internal Focus of Attention on Electromyography of the Lower Extremity Muscles in Different Phases of Vertical Jump. Motor Behavior. 2020;12(40):87-102.
6. Wulf G, Su J. An external focus of attention enhances golf shot accuracy in beginners and experts. Research quarterly for exercise and sport. 2007;78(4):384-9. [DOI:10.1080/02701367.2007.10599436] [PMID]
7. Zachry T, Wulf G, Mercer JA, Bezodis N. Increased Movement Accuracy And Reduced Emg Activity In Response To An External Focus Of Attention. Medicine & Science in Sports & Exercise. 2005;37(5):S396. [DOI:10.1097/00005768-200505001-02041]
8. Wulf G, Wächter S, Wortmann S. Attentional focus in motor skill learning: Do females benefit from an external focus? Women in Sport and Physical Activity Journal. 2003;12(1):37-52. [DOI:10.1123/wspaj.12.1.37]
9. Wulf G, McConnel N, Gärtner M, Schwarz A. Enhancing the learning of sport skills through external-focus feedback. Journal of motor behavior. 2002;34(2):171-82. [DOI:10.1080/00222890209601939] [PMID]
10. Wulf G, McNevin NH, Fuchs T, Ritter F, Toole T. Attentional focus in complex skill learning. Research Quarterly for Exercise and Sport. 2000;71(3):229-39. [DOI:10.1080/02701367.2000.10608903] [PMID]
11. Vance J, Wulf G, Töllner T, McNevin N, Mercer J. EMG activity as a function of the performer's focus of attention. Journal of motor behavior. 2004;36(4):450-9. [DOI:10.3200/JMBR.36.4.450-459] [PMID]
12. Wulf G, Lauterbach B, Toole T. The learning advantages of an external focus of attention in golf. Research quarterly for exercise and sport. 1999;70(2):120-6. [DOI:10.1080/02701367.1999.10608029] [PMID]
13. Shea CH, Wulf G. Enhancing motor learning through external-focus instructions and feedback. Human Movement Science. 1999;18(4):553-71. [DOI:10.1016/S0167-9457(99)00031-7]
14. Totsika V, Wulf G. The influence of external and internal foci of attention on transfer to novel situations and skills. Research Quarterly for Exercise and Sport. 2003;74(2):220-32. [DOI:10.1080/02701367.2003.10609084] [PMID]
15. Landers M, Wulf G, Wallmann H, Guadagnoli M. An external focus of attention attenuates balance impairment in patients with Parkinson's disease who have a fall history. Physiotherapy. 2005;91(3):152-8. [DOI:10.1016/j.physio.2004.11.010]
16. Wulf G, Dufek JS, Lozano L, Pettigrew C. Increased jump height and reduced EMG activity with an external focus. Human movement science. 2010;29(3):440-8. [DOI:10.1016/j.humov.2009.11.008] [PMID]
17. Zentgraf K, Lorey B, Bischoff M, Zimmermann K, Stark R, Munzert J. Neural correlates of attentional focusing during finger movements: A fMRI study. Journal of Motor Behavior. 2009;41(6):535-41. [DOI:10.3200/35-08-091] [PMID]
18. Hatfield BD, Haufler AJ, Hung T-M, Spalding TW. Electroencephalographic studies of skilled psychomotor performance. Journal of Clinical Neurophysiology. 2004;21(3):144-56. [DOI:10.1097/00004691-200405000-00003] [PMID]
19. Zhu F, Poolton J, Wilson M, Maxwell J, Masters R. Neural co-activation as a yardstick of implicit motor learning and the propensity for conscious control of movement. Biological Psychology. 2011;87(1):66-73. [DOI:10.1016/j.biopsycho.2011.02.004] [PMID]
20. Robinson LE, Stodden DF, Barnett LM, Lopes VP, Logan SW, Rodrigues LP, D'Hondt E. Motor competence and its effect on positive developmental trajectories of health. Sports medicine. 2015;45(9):1273-84. [DOI:10.1007/s40279-015-0351-6] [PMID]
21. Welling W, Benjaminse A, Gokeler A, Otten B. Enhanced retention of drop vertical jump landing technique: a randomized controlled trial. Human movement science. 2016;45:84-95. [DOI:10.1016/j.humov.2015.11.008] [PMID]
22. Bell J-J. The Effects of Attentional Instruction on Skilled Golfers When Performing a 25-Yard Chip Shot: Ashford University; 2019.
23. Gokeler A, Benjaminse A, Welling W, Alferink M, Eppinga P, Otten B. The effects of attentional focus on jump performance and knee joint kinematics in patients after ACL reconstruction. Physical therapy in sport. 2015;16(2):114-20. [DOI:10.1016/j.ptsp.2014.06.002] [PMID]
24. Raisbeck LD, Yamada M. The effects of instructional cues on performance and mechanics during a gross motor movement. Human movement science. 2019;66:149-56. [DOI:10.1016/j.humov.2019.04.001] [PMID]
25. Wulf G, Dufek JS. Increased jump height with an external focus due to enhanced lower extremity joint kinetics. Journal of Motor Behavior. 2009;41(5):401-9. [DOI:10.1080/00222890903228421] [PMID]
26. Weinberg R, Smith J, Jackson A, Gould DJCJoASS. Effect of association, dissociation and positive self-talk strategies on endurance performance. 1984.
27. Kershner AL. The Effect of Internal vs. External Focus of Attention Instructions on Countermovement Jump Variables in NCAA Division I Baseball Players: University of Kansas; 2017.
28. Khorasani, Seyed Mohammad Sadat, Alireza Hashemi Oskouei, and Fariba Ghaderi. Effect of Normalization Methods on the Reliability of EMG during Stair Negotiation and Ramp Walking. The Scientific Journal of Rehabilitation Medicine 6.4 (2017): 201-209.‏.
29. Christina B, Alpenfels E. Influence of attentional focus on learning a swing path change. International Journal of Golf Science. 2014;3(1):35-49. [DOI:10.1123/ijgs.2014-0001]
30. Abdollahipour R, Nieto MP, Psotta R, Wulf G. External focus of attention and autonomy support have additive benefits for motor performance in children. Psychology of Sport and Exercise. 2017;32:17-24. [DOI:10.1016/j.psychsport.2017.05.004]
31. Cook JW, Taylor LA, Silverman P. The application of therapeutic storytelling techniques with preadolescent children: A clinical description with illustrative case study. Cognitive and behavioral practice. 2004;11(2):243-8. [DOI:10.1016/S1077-7229(04)80035-X]
32. Lawrence GP, Gottwald VM, Hardy J, Khan MA. Internal and external focus of attention in a novice form sport. Research quarterly for exercise and sport. 2011;82(3):431-41. https://doi.org/10.1080/02701367.2011.10599775 [DOI:10.5641/027013611X13275191443702] [PMID]
33. de Melker Worms JL, Stins JF, van Wegen EE, Verschueren SM, Beek PJ, Loram ID. Effects of attentional focus on walking stability in elderly. Gait & posture. 2017;55:94-9. [DOI:10.1016/j.gaitpost.2017.03.031] [PMID]
34. Wulf, G., Mercer, J., McNevin, N., & Guadagnoli, M. A. (2004). Reciprocal influences of attentional focus on postural and suprapostural task performance. Journal of Motor Behavior, 36(2), 189-199. [DOI:10.3200/JMBR.36.2.189-199] [PMID]
35. Conley MS, Stone MH, Nimmons M, Dudley GA. Resistance training and human cervical muscle recruitment plasticity. Journal of Applied Physiology. 1997;83(6):2105-11. [DOI:10.1152/jappl.1997.83.6.2105] [PMID]
36. Moritani T. Neural factors versus hypertrophy in the time course of muscle strength gain. American journal of physical medicine. 1979;58(3):115-30.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه بیومکانیک ورزشی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Sport Biomechanics

Designed & Developed by : Yektaweb