دوره 9، شماره 3 - ( 9-1402 )                   جلد 9 شماره 3 صفحات 218-204 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

ShojaAnzabi B, Piri E, Farzizadeh R. The Effect of Eight Weeks of Resistance Training on the Record of Young Sprint Runners. J Sport Biomech 2023; 9 (3) :204-218
URL: http://biomechanics.iauh.ac.ir/article-1-322-fa.html
شجاع انزابی باقر، پیری ابراهیم، فرضی زاده رضا. تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر رکورد دوندگان سرعتی نوجوان. مجله بیومکانیک ورزشی. 1402; 9 (3) :204-218

URL: http://biomechanics.iauh.ac.ir/article-1-322-fa.html


1- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
2- گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
چکیده:   (303 مشاهده)
هدف تمرینات مقاومتی یکی از روش‌های تمرینی است که منجر به رشد عضلانی، پیشرفت عملکردی و پیشگیری از آسیب ورزشکاران می‌شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر پیشرفت عملکرد رکورد دوندگان سرعتی نوجوانان بود.
روش‌ها پژوهش حاضر از نوع نیمه‌تجربی بود. برای اجرای پژوهش حاضر 34 دونده نوجوان انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه تمرین و کنترل قرار گرفتند. گروه تمرین به مدت هشت هفته به تمرینات مقاومتی پرداختند. شاخص‌های قدرت مطلق، قدرت نسبی، توان اندام تحتانی و رکورد دوی 100 متر مورد بررسی قرار گرفت. آزمون تحلیل چند متغیری واریانس (MANCOVA) جهت مقایسه پیش‌آزمون و پس‌آزمون دو گروه مورد استفاده قرار گرفت. جهت مقایسه پس‌آزمون دو گروه از آزمون تی همبسته استفاده شد. از آزمون تی زوجی برای مقایسه پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه تمرین برای به دست آوردن اثر تمرینات مقاومتی استفاده شد. تمامی آزمون‌های آماری در محیط نسخه 26 نرم‌افزار SPSS اجرا شدند.
یافته‌ها نتایج نشان داد که گروه تمرین که تمرینات مقاومتی با وزنه را به مدت هشت هفته اجرا کرده بودند نسبت به گروه کنترل افزایش قابل‌ملاحظه‌ای را داشته‌اند. همچنین فاکتورهای قدرت مطلق، قدرت نسبی، توان اندام تحتانی و دورسنجی اندام‌ها افزایش معنی‌داری را داشتند. علاوه بر این، ورزشکاران گروه تمرین کاهش رکورد دوی سرعت داشتند.
نتیجه‌گیری تمرینات مقاومتی باعث افزایش هایپرتروفی در عضلات شده و موجب افزایش توان و بهبود رکورد دوی سرعت می‌شود؛ بنابراین می‌توان گفت ورزشکاران دوومیدانی برای بهبود عملکرد و ثبت رکورد بهتر از تمرینات مقاومتی در فصل آماده‌سازی استفاده کنند.
واژه‌های کلیدی: توان، دوومیدانی، قدرت مطلق، قدرت نسبی
متن کامل [PDF 1921 kb]   (135 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (164 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1402/10/17 | پذیرش: 1402/11/8 | انتشار: 1402/11/13

فهرست منابع
1. Kenefick R, Mattern C, Mahood N, Quinn T. Physiological variables at lactate threshold under-represent cycling time-trial intensity. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. 2002;42(4):396-402.
2. Klein SB. Learning: Principles and applications: Sage Publications; 2018. [DOI:10.4135/9781071872505]
3. Cardinale M. The effect of vibration on human performance and hormonal profile. Published Doctoral Thesis Semmelweis University Doctoral School, Budapest. 2002.
4. Coffey VG, Hawley JA. The molecular bases of training adaptation. Sports medicine. 2007;37(9):737-63. [DOI:10.2165/00007256-200737090-00001] [PMID]
5. Fatouros I, Kambas A, Katrabasas I, Nikolaidis K, Chatzinikolaou A, Leontsini D, et al. Strength training and detraining effects on muscular strength, anaerobic power, and mobility of inactive older men are intensity dependent. British journal of sports medicine. 2005;39(10):776-80. [DOI:10.1136/bjsm.2005.019117] [PMID] []
6. Kraemer WJ, Ratamess NA. Fundamentals of resistance training: progression and exercise prescription. Medicine and science in sports and exercise. 2004;36(4):674-88. [DOI:10.1249/01.MSS.0000121945.36635.61] [PMID]
7. Mangine GT, Ratamess NA, Hoffman JR, Faigenbaum AD, Kang J, Chilakos AJTJoS, et al. The effects of combined ballistic and heavy resistance training on maximal lower-and upper-body strength in recreationally trained men. 2008;22(1):132-9. [DOI:10.1519/JSC.0b013e31815f5729] [PMID]
8. van Nes IJ, Latour H, Schils F, Meijer R, van Kuijk A, Geurts AC. Long-term effects of 6-week whole-body vibration on balance recovery and activities of daily living in the postacute phase of stroke: a randomized, controlled trial. Stroke. 2006;37(9):2331-5. [DOI:10.1161/01.STR.0000236494.62957.f3] [PMID]
9. Saberi AA, Fathi M, Hejazi K. Comparing the Effect of Eight Weeks of Resistance and Endurance Trainings on Physiological and Functional Factors and Record of Elite Runners. Journal of Sport Biomechanics. 2020;6(1):32-43. [DOI:10.32598/biomechanics.6.1.5]
10. Sundan J. Effects of ballistic and maximal resistance training on throwing velocity in well-trained female handball players 2009.
11. McBride JM, Triplett-McBride T, Davie A, Newton RUJTJoS, Research C. The effect of heavy-vs. light-load jump squats on the development of strength, power, and speed. 2002;16(1):75-82. [DOI:10.1519/00124278-200202000-00011] [PMID]
12. Smilios I, Sotiropoulos K, Christou M, Douda H, Spaias A, Tokmakidis SPJTJoS, et al. Maximum power training load determination and its effects on load-power relationship, maximum strength, and vertical jump performance. 2013;27(5):1223-33. [DOI:10.1519/JSC.0b013e3182654a1c] [PMID]
13. Amidian M, Haghighi AH, Hosseini Kakhk SAJJoAEP. The Effects of General Resistance Training and Ballistic Resistance Training on Some of Physical Fitness Factors in Soccer Players. 2018;14(27):123-37.
14. Cormie P, McCAULLEY GO, McBRIDE JMJM, sports si, exercise. Power versus strength-power jump squat training: influence on the load-power relationship. 2007;39(6):996. [DOI:10.1097/mss.0b013e3180408e0c] [PMID]
15. Faude O, Roth R, Di Giovine D, Zahner L, Donath LJJoss. Combined strength and power training in high-level amateur football during the competitive season: a randomised-controlled trial. 2013;31(13):1460-7. [DOI:10.1080/02640414.2013.796065] [PMID]
16. Valamatos MJ, Abrantes JM, Carnide F, Valamatos M-J, Monteiro CP. Biomechanical Performance Factors in the Track and Field Sprint Start: A Systematic Review. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022;19(7):4074. [DOI:10.3390/ijerph19074074] [PMID] []
17. Eslami M, Hoseinzadeh E, SAFAEI KA. The effect of sprint start speed on lower-limb stiffness in sprint runners. 2014.
18. Bassett DR, Howley ET. Limiting factors for maximum oxygen uptake and determinants of endurance performance. Medicine and science in sports and exercise. 2000;32(1):70-84. [DOI:10.1097/00005768-200001000-00012] [PMID]
19. Midgley AW, McNaughton LR, Jones AM. Training to enhance the physiological determinants of long-distance running performance. Sports medicine. 2007;37(10):857-80. [DOI:10.2165/00007256-200737100-00003] [PMID]
20. Wilmore JH, Costill DL, Kenney WL. Physiology of sport and exercise: Human kinetics Champaign, IL; 2004.
21. Paavolainen L, Häkkinen K, Hämäläinen I, Nummela A, Rusko H. Explosive-strength training improves 5-km running time by improving running economy and muscle power. Journal of applied physiology. 1999. [DOI:10.1152/jappl.1999.86.5.1527] [PMID]
22. Bulbulian R, Wilcox AR, Darabos BL. Anaerobic contribution to distance running performance of trained cross-country athletes. Medicine and science in sports and exercise. 1986;18(1):107-13. [DOI:10.1249/00005768-198602000-00018] [PMID]
23. Noakes TD. Implications of exercise testing for prediction of athletic performance: a contemporary perspective. Medicine and science in sports and exercise. 1988;20(4):319-30. [DOI:10.1249/00005768-198808000-00001] [PMID]
24. Nummela A, Hämäläinen I, Rusko H. Comparison of maximal anaerobic running tests on a treadmill and track. Journal of sports sciences. 2007;25(1):87-96. [DOI:10.1080/02640410500497717] [PMID]
25. Kraemer WJ, Fleck SJ, Evans WJ. Strength and power training: physiological mechanisms of adaptation. Exercise and sport sciences reviews. 1996;24:363-97. [DOI:10.1249/00003677-199600240-00014] [PMID]
26. Paavolainen L. Neuromuscular characteristics and muscle power as determinants of running performance in endurance athletes: with special reference to explosive-strength training1999.
27. Moody J. Eff ects of Flywheel Resistance Training on Sprinting and Change of Direction Performance in Elite Adolescent Football Players. Journal ISSN. 2022;2766:2276.
28. Hausswirth C, Bigard A, Guezennec C. Relationships between running mechanics and energy cost of running at the end of a triathlon and a marathon. International journal of sports medicine. 1997;18(05):330-9. [DOI:10.1055/s-2007-972642] [PMID]
29. Kyröläinen H, Belli A, Komi PV. Biomechanical factors affecting running economy. Medicine & Science in Sports & Exercise. 2001;33(8):1330-7. [DOI:10.1097/00005768-200108000-00014] [PMID]
30. Sale DG. Neural adaptation to resistance training. Medicine and science in sports and exercise. 1988;20(5 Suppl):S135-45. [DOI:10.1249/00005768-198810001-00009] [PMID]
31. Cavanagh PR, Kram R. Mechanical and muscular factors affecting the efficiency of human movement. Medicine and science in sports and exercise. 1985;17(3):326-31. [DOI:10.1249/00005768-198506000-00005]
32. Spurrs RW, Murphy AJ, Watsford ML. The effect of plyometric training on distance running performance. European journal of applied physiology. 2003;89(1):1-7. [DOI:10.1007/s00421-002-0741-y] [PMID]
33. Turner AM, Owings M, Schwane JA. Improvement in running economy after 6 weeks of plyometric training. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2003;17(1):60-7. https://doi.org/10.1519/1533-4287(2003)017<0060:IIREAW>2.0.CO;2 https://doi.org/10.1519/00124278-200302000-00010 [DOI:10.1519/1533-4287(2003)0172.0.CO;2]
34. Paavolainen L, Nummela A, Rusko H, Häkkinen K. Neuromuscular characteristics and fatigue during 10 km running. International journal of sports medicine. 1999;20(08):516-21. [DOI:10.1055/s-1999-8837] [PMID]
35. Hoff J, Helgerud J, Wisloeff U. Maximal strength training improves work economy in trained female cross-country skiers. Medicine and science in sports and exercise. 1999;31:870-7. [DOI:10.1097/00005768-199906000-00016] [PMID]
36. Johnston RE, Quinn TJ, Kertzer R, Vroman NB. Strength training in female distance runners: impact on running economy. Journal of Strength and Conditioning Research. 1997;11(4):224-9. https://doi.org/10.1519/1533-4287(1997)011<0224:STIFDR>2.3.CO;2 [DOI:10.1519/00124278-199711000-00004]
37. Bongiovanni L, Hagbarth K, Stjernberg L. Prolonged muscle vibration reducing motor output in maximal voluntary contractions in man. The Journal of physiology. 1990;423(1):15-26. [DOI:10.1113/jphysiol.1990.sp018008] [PMID] []
38. Vuillerme N, Nougier V, Prieur J-M. Can vision compensate for a lower limbs muscular fatigue for controlling posture in humans? Neuroscience letters. 2001;308(2):103-6. [DOI:10.1016/S0304-3940(01)01987-5] [PMID]
39. Raeder C, Fernandez-Fernandez J, Ferrauti A. Effects of Six Weeks of Medicine Ball Training on Throwing Velocity, Throwing Precision, and Isokinetic Strength of Shoulder Rotators in Female Handball Players. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2015;29(7):1904-14. [DOI:10.1519/JSC.0000000000000847] [PMID]
40. Sarvistan, Hassan M, kargarfard, mojtahdi. Using repetitions of light weights until exhaustion to estimate one repetition maximum in the chest press movement. Movement. 2008;35(35).
41. Schwarzenegger A, Dobbins B. The new encyclopedia of modern bodybuilding: Simon and Schuster; 1998.
42. Davis DS, Briscoe DA, Markowski CT, Saville SE, Taylor CJ. Physical characteristics that predict vertical jump performance in recreational male athletes. Physical therapy in Sport. 2003;4(4):167-74. [DOI:10.1016/S1466-853X(03)00037-3]
43. Okamkpa C, Danborno B, Nwankwo M, Abubakar A. Chest Circumference, Fat Percent, Fat Mass and Lean Mass Predict Serum Testosterone. Journal of Anatomical Sciences. 2018;9(1):45.
44. Requena B, García I, Requena F, de Villarreal ES-S, Cronin JBJTJoS, Research C. Relationship between traditional and ballistic squat exercise with vertical jumping and maximal sprinting. 2011;25(8):2193-204. [DOI:10.1519/JSC.0b013e3181e86132] [PMID]
45. Wisløff U, Castagna C, Helgerud J, Jones R, Hoff JJBjosm. Strong correlation of maximal squat strength with sprint performance and vertical jump height in elite soccer players. 2004;38(3):285-8. [DOI:10.1136/bjsm.2002.002071] [PMID] []
46. Guglielmo L, Greco C, Denadai B. Effects of strength training on running economy. International journal of sports medicine. 2009;30(01):27-32. [DOI:10.1055/s-2008-1038792] [PMID]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه بیومکانیک ورزشی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Sport Biomechanics

Designed & Developed by : Yektaweb